гр. Бургас, ж.к. Славейков 76, вх. 5, ет. 1
Понеделник - Петък: 8:30-19:30 ч.

Протетичната дентална медицина

Протетичната дентална медицина се занимава с възстановяване на един или повече силно разрушени или липсващи зъби в зъбната редица. Това се постига чрез изработване на корони, мостове, частични и цели протези, протезиране върху имплантати или стъклени подпори. Този дял от стоматологията осигурява възстановяване на естетиката и функцията на дъвкателния апарат.

Корони
При силно разрушени зъби (по-често умъртвени) може да се наложи поставяне на корона, с цел възстановяване на формата на зъба и дъвкателната функция. Има различни видове корони в зависимост от материала, от който са направени:

⚫ Чиста керамика
⚫ Металокерамика
⚫ Цирконий
⚫ Цирконий и керамика

Мостове
Когато липсват един или няколко зъба, възстановяването на дъвкателния апарат може да се осъществи с мостове (металокерамични или циркониеви). Изключително важно при изработването на мостовите конструкции е зъбите да бъдат изпилени минимално инвазивно и възстановяването да пасва изключително точно. При протезирането се придържаме към схващането, че природата създава съвършенство и само водейки се по него можем да постигнем отлични резултати.

Протези
При частично или напълно обеззъбени челюсти може да се изработят различни видове протези. Протезите биват два основни вида - частични и тотални. В зависимост от материала от който са изработени протезите се разделят на следните видове:

⚫ Обикновенни пластмасови
⚫ Безцветни пластмасови
⚫ Биологично поносими протези
⚫ Термо протези