гр. Бургас, ж.к. Славейков 76, вх. 5, ет. 1
Понеделник - Петък: 8:30-19:30 ч.

Детска дентална медицина

Оралното здраве, като част от общото здраве на човека, изисква полагане на пълноценни, ефективни и професионални грижи през всички етапи на живота, а с повишено внимание и за детските зъби.

С оглед на това, една от основните дейности на дентална клиника Ортодент е комплексният терапевтично-профилактичен подход, започващ с първичен преглед на устната кухина на детето и отчитане състоянието на зъбите, венците и устната лигавица, регистриране на налични кариозни увреждания, възпаление на венците, болестни изменения на устната лигавица. Предоставяните от нашият екип услуги за деца включват лечение на: зъбен кариес и усложнен зъбен кариес, травматични увреждания, гингивални заболявания и заболявания на устната лигавица, обучение за поддържане на зъбната хигиена.

В дентална клиника Ортодент отделяме голямо внимание при изграждане на доверие към стоматолога, тъй като това играе основна роля в лечението. Много важно е детето да не изпитва страх преди и по време на посещението при денталния лекар. Първите посещения са много решаващи за по-нататъшно отношение на детето към денталното лечение, затова нашият екип ще се радва да посрещне детето Ви в приветлива и уютна обстановка, винаги с усмивка!